บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด

ด้วยบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านการสัมมนาวิชาการทั้งในและนอกสถานที่ บริษัทตั้งอยู่บนห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (ชั้น 15) มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

Admin

8 สิงหาคม 2562

บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด

ด้วยบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านการสัมมนาวิชาการทั้งในและนอกสถานที่ บริษัทตั้งอยู่บนห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (ชั้น 15) มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 – กันยายน 2560 จำนวน 8 อัตรา

Admin

11 มกราคม 2560