เยี่ยมชมบริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เข้าเยี่ยมชมบริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทำโครงการระบบไฟฟ้าใหม่

Admin

28 เมษายน 2560

โครงการการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนฯ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดโครงการ “การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน เพื่อการมีงานทำของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา”

Admin

22 สิงหาคม 2558

Warning: Undefined array key "offset_start" in C:\xampp\htdocs\coop2022\wp-content\themes\plant\inc\template-tags.php on line 122
1 2