เยี่ยมชมบริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

เข้าเยี่ยมชมบริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทำโครงการระบบไฟฟ้าใหม่

Admin

28 เมษายน 2017

โครงการการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนฯ

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดโครงการ “การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน เพื่อการมีงานทำของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา”

Admin

22 สิงหาคม 2015
1 2