โครงการวันสถานประกอบการพบผู้บริหาร ครั้งที่ 3

โครงการวันสถานประกอบการพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ครั้งที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษา ได้มีโอกาสพบสถานประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Admin

16 พฤศจิกายน 2559

เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้เชิญคุณพลดลพัฒน์ ธัชทัณฑิมารัชต์ วิทยากรจากบริษัท S.B. FURNITURE INDUSTRY CO.,LTD. มาเตรียมความพร้อมและให้ความรู้นักศึกษา

Admin

16 มีนาคม 2559

บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด

บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่ จ.สมุทรสาคร บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษลุกฟูกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากโดยใช้เครื่องหมายการค้า HiPLE-ACE ให้แก่ผู้ส่งออกเป็นจำนวนมากในประเทศไทย

Admin

27 มกราคม 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ครั้งที่ 1

กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ

Admin

14 พฤษภาคม 2558

Warning: Undefined array key "offset_start" in C:\xampp\htdocs\coop2022\wp-content\themes\plant\inc\template-tags.php on line 122