ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา 1/2561

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รองอธิการบดี (ผศ.รุจี พาสุกรี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ได้จัดวาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2561

Admin

10 กันยายน 2561