ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

กองสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

Admin

3 ธันวาคม 2558