ประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20

วันที่ 5-9 มิถุนายน 2560  อ.ทรงสิทธิ์ สอนรอด และ อ.เบญจมาศ สอนคำ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมเป็นอนุกรรมการฝ่ายวิชาการในการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 (20th WACE World Conference 2017) ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

Admin

9 มิถุนายน 2560

Warning: Undefined array key "offset_start" in C:\xampp\htdocs\coop2022\wp-content\themes\plant\inc\template-tags.php on line 122