ประชุมเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

กองสหกิจศึกษานำโดย ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

Admin

22 เมษายน 2016