ประชุมกองสหกิจ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย  โดยมี ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) ได้เชิญผู้อำนวยการและหัวหน้างาน รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

Admin

23 สิงหาคม 2559

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน

มีการประชุมประจำเดือนมิถุนายน (กองสหกิจศึกษาและศูนย์พัฒนาและบริหารวิชาการสู่สังคม) โดย ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) ได้ประชุมหารือตามระเบียบวาระต่าง

Admin

17 มิถุนายน 2558

Warning: Undefined array key "offset_start" in C:\xampp\htdocs\coop2022\wp-content\themes\plant\inc\template-tags.php on line 122