ลงนามความร่วมมือ

ประชุมหารือและลงนามความร่วมมือ (MOU)

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้มีการประชุมหารือและลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ สถานประกอบการ