โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 84 พรรษา มหาราชินี

กองสหกิจศึกษา นำโดย ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม ได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

Admin

9 สิงหาคม 2559

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กองสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

Admin

11 สิงหาคม 2558