ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2559

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดการประชุม

Admin

4 เมษายน 2559