ประชุมแนวทางการดำเนินการสหกิจศึกษามากกว่า 4 เดือน

กองสหกิจศึกษาจัดการประชุมแนวทางการดำเนินงานการสหกิจศึกษามากกว่า 4 เดือน โดยมี ผศ.ดร.สุภาภร ฉัตรภิญโญจินดา เป็นประธานการประชุม

Admin

12 พฤศจิกายน 2558

Warning: Undefined array key "offset_start" in C:\xampp\htdocs\coop2022\wp-content\themes\plant\inc\template-tags.php on line 122