ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมหารือการจัดสวัสดิการ (ด้านเงินกู้)

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมหารือการจัดสวัสดิการ (ด้านเงินกู้) ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติที่มีความสนใจเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

Admin

24 ธันวาคม 2562