บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จํากัด

บริษัท ตงอินเตอร์เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จํากัด ดำเนินธุรกิจการผลิตถุงพลาสติกในประเทศไทย และส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์ มีความประสงค์จะเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาที่จบการศึกษา เพื่อเข้าร่วมงานกับทางบริษัท ในตำแหน่ง  วิศวกรฝ่ายผลิต (Process Engineering)

Admin

31 มกราคม 2560

Warning: Undefined array key "offset_start" in C:\xampp\htdocs\coop2022\wp-content\themes\plant\inc\template-tags.php on line 122