ปรึกษาหารือในการส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท TN Group

กองสหกิจศึกษานำโดย ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) พร้อมเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ได้เข้าหารือในการส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีและการออกแบบฯ ณ บริษัท TN Group

Admin

24 สิงหาคม 2559

Warning: Undefined array key "offset_start" in C:\xampp\htdocs\coop2022\wp-content\themes\plant\inc\template-tags.php on line 122