เยี่ยมชม แสงชัย กรุ๊ป

กองสหกิจศึกษา นำโดย ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม แสงชัย กรุ๊ป ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านระบบทำความเย็น

Admin

28 สิงหาคม 2015

แสงชัยกรุ๊ป

แสงชัยกรุ๊ปเริ่มดำเนินธุรกิจด้านระบบทำความเย็น ตั้งแต่ปี 2519 และเติบโตขึ้นมาเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ โดยได้ก่อตั้งบริษัทในเครือเพื่อดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมระบบทำความเย็น ไฟฟ้าและประปา เรามุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร

Admin

20 กรกฎาคม 2015