ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมหารือการจัดสวัสดิการ (ด้านเงินกู้)

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมหารือการจัดสวัสดิการ (ด้านเงินกู้) ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติที่มีความสนใจเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ

Admin

24 ธันวาคม 2562

Warning: Undefined array key "offset_start" in C:\xampp\htdocs\coop2022\wp-content\themes\plant\inc\template-tags.php on line 122