โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา 1 ปี

กองสหกิจศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา ระยะเวลา 1 ปี เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจระบบสหกิจศึกษาระยะเวลา 1 ปี

Admin

10 กันยายน 2558

Warning: Undefined array key "offset_start" in C:\xampp\htdocs\coop2022\wp-content\themes\plant\inc\template-tags.php on line 122