เทปบันทึกงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 7

มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดงาน “วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7”

Admin

6 มิถุนายน 2559