หารือโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา

ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 กองสหกิจได้ร่วมหารือโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา กับคณะอนุกรรมการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนล่าง

Admin

7 มกราคม 2563

Warning: Undefined array key "offset_start" in C:\xampp\htdocs\coop2022\wp-content\themes\plant\inc\template-tags.php on line 122