นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 (22 ก.ย. 58)

กองสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เข้านิเทศนักศึกษา ณ บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด

Admin

22 กันยายน 2015

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 (18 ก.ย. 58)

กองสหกิจศึกษา นำโดย ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เข้านิเทศนักศึกษา ณ บริษัท โอ เค วู๊ด โปรดั๊ค จำกัด และ บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

Admin

18 กันยายน 2015

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Admin

10 สิงหาคม 2015

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)

การเตีรยมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ได้มีการปรึกษาหารือ พร้อมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดการออกสหกิจศึกษา โดยมี ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) และนักวิชาการศึกษา ได้ให้คำปรึกษา

Admin

21 กรกฎาคม 2015

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6

ในวันสหกิจศึกษาไทย กับความภาคภูมิใจกับนักศึกษา น.ส.ณหทัย บุญชื่นสุข สาขาวิชาออกแแบบผลิตภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับรางวัลรองดีเด่นระดับชาติ

Admin

7 มิถุนายน 2015
1 2 3 4