การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 5

สมาคมสหกิจฯจะจัดฝึกอบรม หลักสูตร”การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ”รุ่นที่ 5 วันที่ 20-21 เมษายน 60 ณ ศูนย์ฯอิมแพค เมืองทองฯ

Admin

2 มีนาคม 2560