ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

กองสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

96 หมู่ 3 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 2
ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์:         02 441 6000 ต่อ 2060, 2061

โทรสาร:           02 441 6058

Website :        https://coop.rmutr.ac.th

E-mail :           coop@rmutr.ac.th

ดาวน์โหลดแผนที่