การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลกครั้งที่ 19

การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลกครั้งที่ 19 (World Conference On Cooperative & Work-Integrated Education) ณ ประเทศญี่ปุ่น

Admin

18 สิงหาคม 2015

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กองสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา

Admin

11 สิงหาคม 2015

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Admin

10 สิงหาคม 2015
1 4 5