ประชุมอนุกรรมการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1/2560

กองสหกิจศึกษานำโดย ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ณ ห้องประชุม Millennium อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม

Admin

1 กุมภาพันธ์ 2017

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 84 พรรษา มหาราชินี

กองสหกิจศึกษา นำโดย ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม ได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

Admin

9 สิงหาคม 2016

Work-Integrated Learning : WIL

กองสหกิจศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เข้าร่วม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการการเรียนรู้ กับการทำงาน (Work-Integrated Learning : WIL)

Admin

15 มิถุนายน 2016

Industry 4.0: Productivity, Growth, and Competency Development

กองสหกิจศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการ “Industry 4.0: Productivity, Growth, and Competency Development” ในการประชุมครั้งที่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิรูปการศึกษาไปสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0

Admin

14 มิถุนายน 2016

เทปบันทึกงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 7

มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดงาน “วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7”

Admin

6 มิถุนายน 2016
1 2 3 4 5