โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการออกสหกิจศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย

Admin

15 มิถุนายน 2018

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9

กองสหกิจศึกษานำโดย (ผู้ช่วยอธิการบดี) อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ และ ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา (ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม) พร้อมด้วยบุคลากรกองสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9

Admin

6 มิถุนายน 2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพฯ

กองสหกิจศึกษา โดย นางสาวกาญจนา เมืองช้าง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพและกำกับติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

Admin

23 พฤษภาคม 2018

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กองสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

Admin

11 สิงหาคม 2017

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

กองสหกิจศึกษา นำโดย ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

Admin

26 กรกฎาคม 2017
1 2 3 5