ผลการตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2565

ในการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติต่อไป

Admin

1 เมษายน 2565

การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ได้มีการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2565

Admin

1 เมษายน 2565

ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564

ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันสหกิจศึกดีเด่นระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2565

Admin

23 มีนาคม 2565

ตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ได้มีการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ประจำปี 2564 ซึ่ง มทร.รัตนโกสินทร์ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

Admin

2 เมษายน 2564
1 2 6