ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

กองสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

96 หมู่ 3 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 2
ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์: 02 441 6000 ต่อ 2060, 2061
โทรสาร: 02 441 6058
เว็บไซต์: https://coop.rmutr.ac.th
อีเมล์ : coop@rmutr.ac.th

แผนที่ (ดาวน์โหลด)