กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล

กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา / นักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติของนักศึกษา

  • กำลังศึกษาเกี่ยวกับ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะขั้นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

    หากนักศึกษาที่มีความประสงค์ออกสหกิจศึกษา / ฝึกงาน กับทางหน่วยงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02 849 6207