บริษัท บลูริบบอน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

         บริษัท บลูริบบอน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นธุรกิจผลิตของเล่นไม้เสริมทักษะเด็กที่ทำจากไม้ยางพารา มีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงาน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
        หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณก้อย (ฝ่ายบุคคล) โทร. 084-0883684