บริษัท เอวิชั่น จำกัด

    บริษัท เอวิชั่น จำกัด (AVision) พาร์ทเนอร์ของไมโครซอฟท์ (Microsoft Dynamic Parner) ในประเทศไทย มีความประสงค์เปิดรับนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ เข้าฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกงานกับทางบริษัทในปี พศ.2567
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครมี ดังนี้
  1. ERP Application consultant. 6 อัตรา
  2. Developers/ Programmers. 6 อัตรา
เกณฑ์คัดเลือก/คุณสมบัติของนักศึกษา
  • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน บัญชี ระบบ ERP และระบบ AIS (สำหรับ ERP Application Consultant)
  • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน IT (SQL Database, Programming Language C++ หรือ .NET) (สำหรับ Developer/Programmer)
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณแก้ว โทร.063-870-6877 หรือ 095-253-8732
เว็บไซต์: https://www.avision.co.th/