บริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยบริษัท เซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษา เพื่อฝึกงานกับบริษัทในเครือ โดยมีรายละเอียดและสื่อรับสมัครที่แนบมา ดังนี้

ตำแหน่ง1.Network Engineering Internship จำนวน 2 อัตรา
2.Data Engineering/Data Science Internship จำนวน 2 อัตรา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาสามารถฝึกงานได้ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป (หากเริ่มได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
เวลาปฏิบัติงาน8.30 – 18.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)
มีการทำงาน Work from home บางวันตามที่หน่วยงานกำหนด
สถานที่ปฏิบัติงานอาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ (ใกล้ BTS สถานีสุรศักดิ์)
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ– เบี้ยเลี้ยงวันละ 353 บาท
– ใบประกาศนียบัตรเมื่อผ่านการฝึกงาน
ช่องทางการติดต่อสมัครคุณวัฒนชัย (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
Email : chwattanachai@central.co.th
โทร. 066-114-7298