บริษัท เคนดอลล์ แกมมาตรอน จำกัด

    บริษัท เคนดอลล์ แกมมาตรอน จำกัด เป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา / นักศึกษาฝึกงาน เพื่อร่วมงานกับ “ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ” ของทางบริษัทฯ
  • นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
  • นักศึกษานานาชาติ (International)
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลขที่ 117 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
สอบถามเพิ่มเติมโทร: 034-312-085 ต่อ 680 หรือ 685 / คุณสหรัถ สมุทรรัตนกุล 095-536-2-536
Email: Saharat.Samutratanakul@Cardinalhealth.com
Line ID: Arttosung.s

หากนักศึกษาที่มีความประสงค์ออกสหกิจศึกษา/ฝึกงาน กับทางบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ