บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

    บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด(มหาชน) เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา ช่วงเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม 2566 ตำแหน่งฝึกงาน/สหกิจศึกษา จำนวน 2 อัตรา โดยบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและจัดจำหน่าย รวมถึงงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบพิมพ์ดิจิทัล นักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับระบบ SAP การบันทึกข้อมูลในระบบ และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรการฝ่ายขาย

  • นักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/การจัดการ หรือสาขาอื่นที่สนใจฝึกปฏิบัติงานด้านธุรการ
  • บริษัทมีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 250 บาท
  • ฝึกงานวันจันทร์-ศุกร์: 08.00-17.30 น.
  • สถานที่ทำงาน: พระราม 9 ซอย 13 เขตห้วยขวาง กทม. (หลังอาคาร KPN)
  • ส่ง Profile ที่ e-mail : recruit@harn.com
  • สอบถามเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายบุคคล: 098-246-3441
  • www.harn.co.th
  • รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทฯ