บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

      บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นบริษัทผู้ผลิตและผู้ส่งออกไอศกรีมและผลิตภัณฑ์อาหาร ขนมหวานแช่แข็งพร้อมรับประทานระดับพรีเมี่ยม ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายได้ถูกจำหน่ายไปทั่วโลก ทั้งทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และในเอเชีย ซึ่งตั้งอยู่ ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

     และเนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2566 บริษัทฯ ได้เปิดรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ได้มีรายได้ มีโอกาสในการเข้าเป็นพนักงานประจำและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ จึงขอความอนุเคราะห์ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงานให้น้องๆนิสิตนักศึกษาทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. เจ้าหน้าที่วิศวกรรมการผลิต
 2. เจ้าหน้าที่ผลิต/เจ้าหน้าที่พัฒนากระบวนการผลิต

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4
 • สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมการวัดคุม, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์,วิศวกรรมอุตสาหการ ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, Food Science, อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานได้ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น

หลักฐานการสมัคร

 1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากสถาบันการศึกษา
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (transcript)
 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 4. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 • ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โทร 034 331 984-6 ต่อ 302, 124
 • email : kanjana@buonogroup.com