การประชุมหารือลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษา (MOU)

  วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. กองสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (อธิการบดี) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ สถานประกอบการ ทั้ง 16 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วย
 • โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
 • บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด
 • โรงแรมริว่า อรุณ กรุงเทพ
 • โรงแรมริว่า เซอย่า กรุงเทพ
 • โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
 • วอร์ม วินโดว์ สีลม โฮสเทล
 • โรงแรมดิเอ็กซ์ แคปิตอล
 • โรงแรมเจ้าพระยาพลาซโซ
 • บริษัท อยู่สบายหลับสบาย จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ. ซี. พี. พลาสติก
 • บริษัท วอเตอร์เกท โฮเต็ล จำกัด
 • โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
 • โรงเรียนทีปีงกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมป์
 • บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท ซัมอัพ พรีเมี่ยม จำกัด
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามสายงานวิชาชีพที่เรียนมา ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา