บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

    สำนักสรรหากลาง เป็นหน่วยงานที่สรรหาคัดเลือกบุคลากร มาร่วมงานกับบริษัทฯต่างๆใน เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) ซึ่งหลายบริษัทฯได้มีแผนขยายธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครงาน และประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษา ดังนี้

   ธุรกิจห้าดาว : ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายอาหาร ภายใต้ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ห้าดาว  ปัจจุบันบริษัทฯได้ขยายกิจการโดยมีสาขาในเมืองไทยกว่า 4,500 สาขา ต้องการรับพนักงานประจำตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการขาย เป็นจำนวนมาก (ตามรายละเอียดตำแหน่งงานและสวัสดิการที่ได้แนบ)

    ธุรกิจร้านอาหาร : : ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารภายใต้ชื่อร้านเชสเตอร์ กริลล์ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายกิจการโดยมีสาขากว่า 200 สาขาทั่วประเทศ ต้องการรับพนักงานประจำตำแหน่งผู้จัดการร้านฝึกหัด เป็นจำนวนมาก (ตามรายละเอียดตำแหน่งงานและสวัสดิการที่ได้แนบ) และรับนักศึกษาฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา (ตามรายละเอียดแนบ)