บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด

   บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด (โปรแกรมบัญชี TRCLOUD) ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน นิสิต/นักศึกษาจบใหม่ และนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน โดยเปิดรับสมัครในตำแหน่ง ดังนี้
💻 Software Engineer
📐 System Analyst
🧪 Software Tester
📈 Business Developer
📣 TRCLOUD IS HIRING !
   At TRCLOUD, we provide business solutions to our clients to improve their businesses using automation and cloud technology. We deliver the best ERP and API solutions to our clients.
We are a fast growing company looking for candidates who love challenges and are eager for knowledge to join our team in the following positions:
💻 Software Engineer
📐 System Analyst
🧪 Software Tester
📈 Business Developer
FIND OUT MORE AT
www.trcloud.co/career
Tel : 02-370-1250
Emil : info@trcloud.co
Facebook Page : https://www.facebook.com/trcloudapp

เอกสารแนบ