บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด

ด้วยบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัทในเครือ ซึ่งประกอบธุรกิจที่ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ (Knowledge) รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย บริการด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชั่น มีความประสงค์ที่จะสรรหาพนักงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา/นักศึกษาฝึกงาน

หากผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษา/นักศึกษาฝึกงาน สนใจร่วมงานกับทางบริษัทฯ โดยสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ QR code และสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง E-mail : hr@ar.co.th หรือโทร. 02 439 4600 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

เอกสารแนบ