บริษัท ฟิเดส ออดิท จำกัด

บริษัท ฟิเดส ออดิท จำกัด ทางบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการตรวจสอบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการฝึกประสบการณ์ด้านการทำงานที่จะทำให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งนี้ ทางบริษัทฯจึงมีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษาในปีนี้ในสาขาการบัญชีหากมีนักศึกษาท่านใดสนใจสามารถส่งเรซูเม่มาได้ที่อีเมล์ benjaporn.mahh@gmail.com ทางบริษัทจะติดต่อกลับและเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ในครั้งต่อไป

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 087-8060305, 062-6282996 Email : benjaporn.mahh@gmail.com / fidesaudit.th@gmail.com