หารือโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา

ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 กองสหกิจได้ร่วมหารือโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา กับคณะอนุกรรมการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนล่าง และได้มอบของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2563 แก่คณะอนุกรรมการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนล่าง ณ ห้องประชุมหัสดิน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์