บริษัท ปั้ง ปั้ง ทัวร์ จำกัด

       บริษัท ปั้ง ปั้ง ทัวร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว ตลาดจีน FIT สำนักงานตั้งอยู่ที่ 9/134 หมู่ 4 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มีการขยายตลาด เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า ตลาดลูกค้า ตลาดจีน Group, คนไทย และตลาดเอเชีย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริง เจอสถานการณ์จริง ได้พูดคุยสื่อสารกับลูกค้า เจอปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง หลังจากจบการฝึกงานแล้ว นักศึกษาก็สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับ ได้เรียนรู้ ไปปรับใช้และพัฒนาในวิชาชีพต่อไป หากนักศึกษาท่านใดมีความต้องการร่วมงานกับทางบริษัท สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ