บริษัท กรีน พริ้น เดคคอร์ เวลท์ จำกัด

 

     บริษัท กรีน พริ้น เดคคอร์ เวลท์ จำกัด ประกอบกิจการด้าน ผลิต และ ติดตั้ง งานป้ายไฟ ทุกรูปแบบงานแกะสลัก ด้วยเครื่อง CNC งานอคิลิค งาน light box งานไฟ LED งาน PLASSWOOD,  งานชั้นวางสินค้า DISPLAY มีนโยบายในการส่งเสริมนักศึกษาที่ต้องการเข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสายงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความสามารถและความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานที่ทีคุณภาพต่อไป หากนักศึกษาท่านใดมีความต้องการร่วมงานกับทางบริษัท สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ