การประชุมหารือลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษา (MOU)

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม สน.บน. ชั้น 2 อาคาร 100 ปี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ