ประชุมหารือและลงนามความร่วมมือ (MOU) วิทยาเขตวังไกลกังวล

     วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. กองสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้มีการประชุมหารือและลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ สถานประกอบการ ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งประกอบไปด้วย

  • บันยัน เดอะรีสอร์ท หัวหิน

  • บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด

  • บริษัท หัวหินการบัญชีและกฎหมาย จำกัด

  • บริษัท หัวหินสาร จำกัด

     เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามสายงานวิชาชีพที่เรียนมา โดยมี ผศ.รุจีพัชร์ พาสุกรี (รองอธิการบดี) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา คณะบริหารธุรกิจ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

« 1 ของ 3 »