ประชุมหารือและลงนามความร่วมมือ (MOU)

        วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.30 น. กองสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้มีการประชุมหารือและลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพตรงตามสายงานวิชาชีพที่เรียนมา โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ (อธิการบดี) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ โดยบริษัทที่ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) กับทางมหาวิทยาลัย ได้แก่

  • บริษัท วีไซนแลบ จำกัด

  • บริษัท โฟฟาน เชนได เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  • บริษัท ดีเอซีซี ดีไซน์ จำกัด

  • บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด

  • บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

« 1 ของ 3 »