ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมหารือการจัดสวัสดิการ (ด้านเงินกู้)

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมหารือการจัดสวัสดิการ (ด้านเงินกู้) ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติที่มีความสนใจเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ กับกองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ โดยได้ร่วมพูดคุยกับ ผศ.ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา)