เทศกาลสงกรานต์ 2562

       ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2562 กองสหกิจศึกษา รดน้ำขอพรจาก รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (รองอธิการบดี) และผศ.รุจี พาสุกรี (รองอธิการบดี) เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562

« 1 ของ 2 »