บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

        บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตกล้องดิจิตอล เครื่องเสียงติดรถยนต์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ตราสินค้า “SONY” มีความประสงค์รับสมัคร นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานตามโครงการ “STT Internship Program” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิด โอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้เข้าร่วมฝึกงานกับบริษัท ฯ พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะและศักยภาพของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มทำงานจริงในสถานประกอบการ หากนักศึกษาท่านใดมีความต้องการร่วมงานกับทางบริษัท สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

เอกสารแนบ