บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด

      

      บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านการสัมมนาวิชาการทั้งในและนอกสถานที่ บริษัทตั้งอยู่บนห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (ชั้น 15) มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ หากนักศึกษาท่านใดมีความต้องการร่วมงานกับทางบริษัท สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

สาขาวิชาการบัญชี    สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ